Werkwijze

Mediation bestaat uit een aantal gestructureerde gesprekken tussen beide partijen.

De gesprekken worden geleid door de mediator. De mediator kiest geen partij en ziet erop toe dat beide partijen gelijkwaardig aan bod komen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en vrijwillig. Aan het slot van de mediation worden afspraken schriftelijk vastgelegd. Vanaf dat moment zijn de afspraken bindend.

Mediation is mensenwerk. Ik heb te maken met verschillende situaties, mensen, karakters en niet te vergeten: emoties. Daarom staat iedere case op zichzelf en vraagt om een persoonlijke aanpak. Ik ben dan ook 100% Mediator en ga verder dan een gezamenlijk gedragen resultaat. Ik zet mijzelf in als spiegel om jou andere inzichten te verschaffen. Het leidt tot een beeld van jezelf waar je misschien niet bij stil gestaan had. Inzichten die positief stimuleren en kunnen bijdragen aan het behalen van consensus in het conflict.

Ongetwijfeld ten overvloede, maar ik vind het belangrijk om je er nogmaals op te wijzen dat de gesprekken die wij voeren altijd strikt vertrouwelijk zijn. De duur van de gesprekken varieert van anderhalf- tot twee uur per sessie. Afhankelijk van de complexiteit van het conflict mag je ervan uitgaan dat we 3 tot 5 gesprekken nodig hebben om de mediation naar ieders tevredenheid af te kunnen ronden.